พระอาจารย์ มนตรา  จิตฺตภาโร ประธานมูลนิธิพบธรรมนำสุข
พระอาจารย์ มนตรา จิตฺตภาโร
ประธานมูลนิธิพบธรรมนำสุข

สู่เส้นทางบุญ >>

บัญชี ทุนนิธิ พบธรรมนำสุข
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มีนบุรี
ชื่อบัญชี พระอาจารย์ มนตรา จิตตภาโร
เลขที่บัญชี 261-3-00090-0
 
บัญชี กองทุนก่อสร้าง ลุมพินีวันมหาวิหาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มีนบุรี
ชื่อบัญชี พระอาจารย์ มนตรา จิตตภาโร
เลขที่บัญชี 261-0-96669-5
<< ข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิพบธรรมนำสุข ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน >>